Новости

Амаршалнабди!

Агванцэрэнгийн Энхтайван ахатаниие түрэһэн үдэрэйнь баяраар "Амар сайн" театрай ажалтадай зүгһөө халуунаар амаршалнабди!

Олондо мэдээжэ, талаан бэлигтэй, үндэр нэрэ зэргэнүүдтэй ахатантай суг хамта хүдэлхэ аза талаан тудаһандань баяртайбди. Хүхэ толбото буряад-монголшуудайнгаа түүхэ домогые арад зондоо дамжуулан, уран бүтээлнүүдээрээ олониитэдэ дамжуулан ябахатнай болтогой!

Саашанхи зохёохы ажалдатнай амжалта хүсэнэбди, бэеын энхэ элүүрые үреэе!Просмотров: 3Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все