Новости

Амаршалнабди!

Агванцэрэнгийн Энхтайван ахатаниие түрэһэн үдэрэйнь баяраар "Амар сайн" театрай ажалтадай зүгһөө халуунаар амаршалнабди!

Олондо мэдээжэ, талаан бэлигтэй, үндэр нэрэ зэргэнүүдтэй ахатантай суг хамта хүдэлхэ аза талаан тудаһандань баяртайбди. Хүхэ толбото буряад-монголшуудайнгаа түүхэ домогые арад зондоо дамжуулан, уран бүтээлнүүдээрээ олониитэдэ дамжуулан ябахатнай болтогой!

Саашанхи зохёохы ажалдатнай амжалта хүсэнэбди, бэеын энхэ элүүрые үреэе!Просмотров: 3Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg