687000,Забайкальский край, Агинский р-н, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70

amarsainteatr@mail.ru | Tel +7(30239)3-53-22

www.amarsain.ru

© 2019 by 2menx Studio

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg

Новости

  • 2menx

"АМАР САЙН" ЭРХҮҮДЭ

Сагаалганда зорюулагдаһан "Светлый праздник- Белый месяц' тоглолтонууднай үргэлжэлһөөр. Вампиловай нэрэмжэтэ ТЮЗ-ай байшан соо мүнөөдэр зон олоороо сугларжа, эди шэдитэй наярма хатарай эрьесын долгиндо дүүжэндүүлэн, хөөмэйн болон буряад арадайнгаа уянгата дуунай гоё налгай хүгжэм аялгаарнь зүрхэ сэдьхэлээ баясуулба, хужарлуулба. Халуунаар угтан абаһан Эрхүү хотын ажаһуугшадта үнэн зүрхэнһөө баярые хүргэебди!

Просмотров: 1