Новости

ЗҮРГЭ ХАРГЫЕМ ГЭРЭЛТҮҮЛҺЭН ЭЖЫМНИ

Уласхоорондын хатарай үдэртэ

Бага балшар наһанһаа хатар нааданай үльгэр далайда һамаран оруулжа, гүлмэрхэн үридөө "амта" танюулһан эжыдээ баяртайб. Уянгата һайхан хүгжэмэй аялгын зэдэлээн зүрхэ сэдьхэлэймни хүбшэргэйн бүхы "булангуудые" эзэмдэн дайража, бэеын нугархай хүдэлсэ бүхэндэм, нюур шарайдам "тамгалагдан" гаража, эжыдээ баяртайб. Жабхаланта юртэмсын жама ёһоор, эжынгээ зууршалалгаар - энэ, мүнөө - һанаһандаа хүрэһэн хаһамни. Эжымни, хайратайхан эжымни үнэнхэ зүрхэнһөө нангин һургаалаараа гүлмэрхэн намдаа харгы замым гэрэлтүүлжэ, энэ болотор дүнгэлсэһэн зандаа. Бэеэ хүсэжэ, ажабайдалай үргэн замда гарабашье, наһанайм хэрэгтэ - мүнөөхил эжымни ходол хажуудам, ходол намтаяа... #гэртээһууя

Уласхоорондын хатарай үдэртэ

Просмотров: 9Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg