687000,Забайкальский край, Агинский р-н, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70

amarsainteatr@mail.ru | Tel +7(30239)3-53-22

www.amarsain.ru

© 2019 by 2menx Studio

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg

Новости

  • amarsain

БУДАЛАН НЮТАГАйХИДТАй УУЛЗАЛГА

Мүнөөдэр Будалан нютагта ехэл хүлгөөтэй үдэр үнгэрбэ. Ушарынь гэхэдэ, үбһэ хулһанай сүлөөгүй үе байгаашье һаань, урдалхуу һанаатай, наада зугаада тусхай ульһатай будаланайхидта "Амар сайн" театрһаа "Мойһохон" кино дурадхагдаа. Ажалша бүхэриг арад зонойнгоо хэдэн үеын хугасаада эрхилжэ ябаһан ажал хүдэлмэриие, түүхэ болон хүгжэлтын алхамуудые гэршэлһэн, нарин нягтаар хадагалагдажа байһан данса баримтануудые, музейн экспонадуудые һонирхожо урмашахаар. Монгол ороной арадай артист Агваанцэрэнгийн Энхтайван Бимбаагийн Баярмагнай нүхэртэеэ хамта найруулан табиһан "Мойһохон" киноһоо гадуур Ононой эрьедэ һаяын сагта "Амар сайн" театрай артистнарай ба Будалан нютагай ажаһуугшадай хабаадалгатайгаар шэнэ кино-зүжэгэй съёмканууд эхилхэеэ байна. Улаан - Баатар хотын "Идуган интертаймент" киностудиин генеральна директор Энхтайван багшын ударидалга доро сентябриин 15-һаа эхилжэ, онсо шэнжэтэй кино-зүжэгэй удаадахи шатын ажал ябуулагдажа эхилхэнь. Шэнэ проектын ябаса тухай мэнэ - мэнэ таанадтаа дуулгажа, һонинуудаараа хубаалдажа байхабди.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

Просмотров: 5