Новости

БУРЯАДААРАА УНШАЯ ХАМТАДАА


Хүүгэдэй амаралтын үедэ, хорото үбшэнэй дэлгэрээд байһан сагта хүүгэдтэеэ хамта гэртээ бултааран уншая буряадаараа. Түрэл һайхан эхэ хэлэндээ үхибүүд багаһаа эльгэлбэл, хэдынэйшье сагта буряад хэлэеэ мэдэхэтэй, үгын удха ойлгохотой үндыхэ аабза гэжэ һанагдана.

Сүлөө забдагүй һалираата сагта түрэлхид бүхэн багашуулдаа анхарал хандуулжа, дулаахан гэрэйнгээ буланда бүлынгөө гэшүүдэй дүхэригтэ уншаял даа буряадаараа хамтадаа.

Просмотров: 1Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg