Новости

БУРЯАДААРАА УНШАЯ ХАМТАДАА


Хүүгэдэй амаралтын үедэ, хорото үбшэнэй дэлгэрээд байһан сагта хүүгэдтэеэ хамта гэртээ бултааран уншая буряадаараа. Түрэл һайхан эхэ хэлэндээ үхибүүд багаһаа эльгэлбэл, хэдынэйшье сагта буряад хэлэеэ мэдэхэтэй, үгын удха ойлгохотой үндыхэ аабза гэжэ һанагдана.

Сүлөө забдагүй һалираата сагта түрэлхид бүхэн багашуулдаа анхарал хандуулжа, дулаахан гэрэйнгээ буланда бүлынгөө гэшүүдэй дүхэригтэ уншаял даа буряадаараа хамтадаа.

#культураЗабайкалья

#культураАги

#читаемсказкинабурятском

Просмотров: 0Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все