Новости

БУРЯАДАЙ ДУНАЕВСКИЙ

Согто-Хангил нютагта түрэhэн манай Агын буряадай суута хүбүүдэй нэгэн, мэдээжэ композитор, РСФСР-эй болон Буряадай АССР-эй соёл урлалай габьяата ажаябуулагша, Буряад АССР-эй Гүрэнэй премиин лауреат Базыр Цырендашиев мүнөө жэл 85 наhа гүйсэбэ.


Нютагайнгаа үзүүр хүбүүдэй нэгэн болохо, урдаа хараха нэрэтэй солотой хүгжэмшэн Базыр Очирович Цырендашиевай талаан бэлигыень гэршэлжэ, хүгжэм дуута наадаяа "Амар сайн" театр дэлгэбэ.


Үнэхөөрөө, хүнһөөл hаа ондоо, буряад арадайнгаа ажабайдалые бодото дээрэнь зураглан бэшэhэн шүлэгэй мүрнүүдые «амидыруулан», хүгжэмэй хүсөөр дали жэгүүр ургуулан, олониитэ арад түмэндөө шэнэ-шэнэ дуунуудые hубарюулан бэлэглэдэгынь олондо мэдээжэ.


Нааданай эхиндэ "Дуунайнь дундаршагүй хэшэг" гэһэн фильм дурадхагдаа. Аялга нугалбариингаа талаар өөрын онсо танюуһатай, абаһаар лэ хадуугдама хүгжэмтэй дуунуудынь үдэшын туршада зэдэлээ.Просмотров: 2Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все