687000,Забайкальский край, Агинский р-н, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70

amarsainteatr@mail.ru | Tel +7(30239)3-53-22

www.amarsain.ru

© 2019 by 2menx Studio

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg

Новости

  • amarsain

Буулгабаринууд үргэлжэлһөөр

Намарай наратай игаабари үдэрнүүд тудажа, хээрэ хүдөө байгаалиин үзэгдэл ямар һайхам даа! Онон хатан голойнгоо эрьедэ, Сэрэг нарһанда энэ хэһэгүүд буулгагдаба.


Просмотров: 2