687000,Забайкальский край, Агинский р-н, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70

amarsainteatr@mail.ru | Tel +7(30239)3-53-22

www.amarsain.ru

© 2019 by 2menx Studio

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg

Новости

  • amarsain

ГАСТРОЛИИН ХЭМЖЭЭНДЭ

Мартын 11-дэ Буряад FM арадай радиогой агаарай долгиндо - Агын үдэртэ - "Амар сайн" театрай ажаябуулга тухай тусхай дамжуулга бэлдэгдэжэ, олониитэдэ дурадхагдаа. Ага нютагаймнай мэдээжэ сурбалжалагша Янжима Дармаевагай урагшатайгаар ударидан ябуулдаг ажалынь үндэрөөр сэгнэгдэдэгынь һайшаалтай. Тиихэдэ мүнөөдэр "Мир Бурятия" телеканалда Эрдэни Дагбаевтай Сагаалганда зорюулагдаһан "Саг зуурын уулзалга" гэһэн дамжуулгада "Амар сайн" театрай мэдээсэлэй алба хаагша Оюна Базароватай асуудал-харюугай хөөрэлдөөн үнгэргэгдэһэн байха юм.

Просмотров: 2