Новости

ГАСТРОЛИИН ХЭМЖЭЭНДЭ

Мартын 11-дэ Буряад FM арадай радиогой агаарай долгиндо - Агын үдэртэ - "Амар сайн" театрай ажаябуулга тухай тусхай дамжуулга бэлдэгдэжэ, олониитэдэ дурадхагдаа. Ага нютагаймнай мэдээжэ сурбалжалагша Янжима Дармаевагай урагшатайгаар ударидан ябуулдаг ажалынь үндэрөөр сэгнэгдэдэгынь һайшаалтай. Тиихэдэ мүнөөдэр "Мир Бурятия" телеканалда Эрдэни Дагбаевтай Сагаалганда зорюулагдаһан "Саг зуурын уулзалга" гэһэн дамжуулгада "Амар сайн" театрай мэдээсэлэй алба хаагша Оюна Базароватай асуудал-харюугай хөөрэлдөөн үнгэргэгдэһэн байха юм.

Просмотров: 3Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg