687000,Забайкальский край, Агинский р-н, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70

amarsainteatr@mail.ru | Tel +7(30239)3-53-22

www.amarsain.ru

© 2019 by 2menx Studio

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg

Новости

  • amarsain

Дугарма Батоболотова

Зарлиг хуули мэтэ, Зангада ороһон шэнги, Заабол бэшэхэ гэһэн, Заншал абаһан хүн хаб... Шуран, түргэн, уран Шуяханда эгэшэ сэдьхэлдэм. Шүлэгынь ородто оршуулагдаба, Шэдитэ нара хараба... Үнгэрхын орхихын аргагүй Үсэгэлдэр үрэжэлтэй байба. Үндэр "Тэнгэриин изагуур" Үүдэеэ сэлижэ угтаба. Элинсэгэй түүхэ һэхэжэ, Эльгэ зүрхэндээ шэнгээбэб. Эхэ эсэгын домогһоо Эрьен бусажа хүртэбэб. Буряад уран үгын Бурьялаа һайхан долгиндо Дүүжэндэжэ жаргабаб даа. Дуунай хүгжэмдэ һогтобоб даа. 19.11. 2019 он. Сахюурта.

Просмотров: 7