Новости

ЖЭНТЭЙХЭН ХУУРАЙНЬ ЖЭНГИНЭМЭ ЖЭГҮҮР

Аялга дуугаар баян, буряад арадай түүхэдэ онсо һуури эзэлдэг, олоной зүрхэ сэдьхэлдэ һайшаагдама, уянгата морин хуураа "Жэнгинэмэ жэгүүрни" гээд Жаргал Бадмадоржиевай нэрлэхэнь зүбөөрөө.


"Амар сайн" театрта хорёод жэлэй хугасаада амжалтатай ажаллажа ябаһан, "Түбэргөөн" этно-фолк бүлгэмэй талаан бэлигтэй хүгжэмшэн зохёохы ажалайнгаа тоосоото концерт-наадандаа урина.


Апрелиин 9-дэ "Амар сайн" театрай танхим соо, хабарай дулаахан үдэшэ хүгжэм дуунай оршон байдалда таатай гоёор сагаа үнгэргэжэ, сэдьхэлээ хужарлуулхыетнай угтан абахабди.


Просмотров: 2Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все