Новости

Зоригто, Нонна Тогочиевууд

"Үлзы утаһан" дамжуулгада манай "Амар сайн" театрай дуушад - Агын Буряадай автономито тойрогой соелой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Марина Цырендашиева, тиихэдэ Үбэр Байгалай хизаарай габьяата артист Дашима Цынгуева тухай дулаахан дурсалганууд ба дуунуудынь дурадхагдаба.


https://buryad.fm/broadcast/3313/?fbclid=IwAR09acZeH5kZb6VcqtP8l8djNeoT3v699U1C164dDyU7jJFtCwu5oo6N4F4

Просмотров: 2Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все