Новости

МЭДЭЭСЭЛ АСАРҺАН БЭШЭГҮҮД

Үүрэй сайхалаар, һүниин харанхыгаар хододоо зүрхэндөө бөөмэйлэн, үдэр бүхэндэ дотороо, һэмээхэн, һанаандаа эхын зүрхэн холын фронтһоо бэшэг мэдээ хүлеэжэл байха. Гурбуулжан булантай бэшэгүүд, амиды мэндэеэ мэдүүлһэн тэмдэгүүд, уйдхар гашуудал асарһан мүрнүүд... Хуушаржа шарлаһан бэшэгүүд соо хэды олон зоной хуби заяан зураглагдааб, хэды зоной, сэрэгшэ хүбүүдэймнай дайшалхы замай шэн габьяа мүр сараагаа үлөөгөөб саарһан баримта дэбтэртэ... #75жэлэйойдоПросмотров: 13Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg