Новости

САГААН ҺАРАМНАЙ САЛГИДАҺААР

Амаралтын үдэр, мартын 15-да "Амар сайн" театрай наадаша зугааша хүбүүд, басагадай нэрьемэ ёохор хатартай, хүнхинэмэ һайхан хөөмэйн аялгатай, арадайнгаа һайхан дуунуудтай ээлжээтэ наадандаа уринабди! УЛААН-ҮДЭДЭ АЖАҺУУГШАД, ХҮНДЭТЭ НЮТАГАЙХИД! Сагаан һараар золголсон, Буряад театртаа уулзая лэ бултааран! Үдэрэй 15:00 сагта, үдэшын 18:00 сагта. Билет театрай кассада наймаалагдана. Биледэй сэн 400-500 түх. Тел: 89247781034, 89245103597

Просмотров: 3

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • Instagram
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg