Новости

САГААН ҺАРАМНАЙ САЛГИДАҺААР

Сагаан һарымнай зугаа наадан үргэлжэлһөөр. Үндэһэн арадайнгаа һайндэрые "АМАР САЙН" театртай хамта тэмдэглэе.


Уянгата һайхан ирагуу хүгжэм дуутай, шэнээр табигдаһан хатар бүжэгтэй ээлжээтэ концерт-наадандаа уринабди!


Просмотров: 11Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все