Новости

ТЭНГЭРИИН ИЗАГУУР ХЭҺЭГҮҮД.

Баргуужан гуа хатан Алан гуа басагандаа эхын һургаал айладхажа дуулаһан дуунһаа кино-зүжэгэй хэһэг дурадхагдана. Будалан нютагай дэбисхэр дээрэ оршодог Сэрэг Нарһанай дэргэдэ буулгагдаһан гээд дахяад һануулха байнабди.Просмотров: 5Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все