Новости

ТҮРҮҮ ХҮНҮҮДЭЙ НЭГЭН

Уласхоорондын хатарай үдэртэ зорюулжа, Бүгэдэ буряадай "Толон" һониной ээлжээтэ 17-дохи дугаарай "Улаалзай" хабсаргалтада хэблэгдэһэн толилолго дурадханабди. Ушар юуб гэхэдэ, 1999-2003 онуудай хугасаада, тэрэ үедэ "Амар сайн" ансамбль байха үедэ ударидагшаар ажаллаһан Бальжима Базаргуруевна Рыгдылова тухай зураглал та олоной һонирхолдо.

Просмотров: 3Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все