Новости

ТҮҮХЭДЭ НЭРЭНЬ МҮНХЭЛЭГДЭХЭ

Нютагаймнай үзүүр хүбүүдэй нэгэн, буряад-монголшуудай үндэһэтэнэй хүдэлөөнэй түлөөлэгшэ, эрдэмтэн, оршуулагша, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ Цыбен Жамцараногой алдар нэрыень мүнхэлхэ зорилготойгоор Агадамнай хүшөө бодхоогдохонь.


Тус ажаябуулга ехэтэ дэмжэжэ, "Амар сайн" театр нигүүлэсхы сэдьхэлэй концерт-наада эмхидхэнэ. Шэтэдэ, хизаарай филармонидо, мартын 30-да үнгэргэгдэхэ хэмжээ ябуулгада эдэбхитэйгээр хабаадажа, хүшөө бодхоолгодо нэмэреэ оруулжа, хүн бүхэн буян үйлэдэхэ аргатай.

Буряад угсаата арадайнгаа түүхэ намтарые ажал хэрэгээрээ улам баяжуулһан Цыбен Жамцараногой элитэ нэрэнь үеһөө үедэ дамжуулагдажа, бата бэхеэр хадуугдан үлэхэнь лабтай.


Һүдэнтэ нютагһаа уг гарбалтай, дэлхэй дүүрэн мэдээжэ Цыбен Жамцараногой суута нэрэнь мүнхэлэгдэхэ, бултааран эбтэйгээр хабаадая!Просмотров: 5Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg