Новости

УЛААН-ҮДЭ, ДАХИН УУЛЗАТАРАА, БАЯРТАЙ!

Үдэрэй туршада хоёр тоглолто хэжэ, "Амар сайн" театрай артистнар Улаан-Үдэдэ ажаһуугшадые Сагаалганай найр наадаараа золгон амаршалба. Үнэнхэ зүрхэнһөө сугларагшад сэдьхэлээрээ амаржа, нэгэ амин дээрэ үнгэрһэн дуу хүгжэмтэ нааданһаа элшэ хүсэ бэедээ шэнгээн, урма баяраар халин баяртай үлэбэд.Просмотров: 4

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • Instagram
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg