687000,Забайкальский край, Агинский р-н, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70

amarsainteatr@mail.ru | Tel +7(30239)3-53-22

www.amarsain.ru

© 2019 by 2menx Studio

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg

Новости

  • amarsain

УЛАСХООРОНДЫН ХЭМЖЭЭНЭЙ УУЛЗАЛГА

"Хани нүхэдэй дүхэригтэ" уулзалга үндэр хэмжээндэ үнгэрбэ. Монгол һайхан ороной мэдээжэ хүгжэмшэн, дуушан, кинорежиссер Агваанцэрэнгийн Энхтайван олон жэлэй хугасаада нүхэсэжэ ябаһан найзанараараа Дамба Занданов, Батор Будаев гэгшэдтэй хамта "Амар сайн" театрай тайзан дээрэ бүгэдөөрөө уулзажа, Ага нютагайхидта хүгжэмэй ирагуу үдэшэ бэлэглэбэ.

Просмотров: 8