Новости

УЛАСХООРОНДЫН ХЭМЖЭЭНЭЙ УУЛЗАЛГА

"Хани нүхэдэй дүхэригтэ" уулзалга үндэр хэмжээндэ үнгэрбэ. Монгол һайхан ороной мэдээжэ хүгжэмшэн, дуушан, кинорежиссер Агваанцэрэнгийн Энхтайван олон жэлэй хугасаада нүхэсэжэ ябаһан найзанараараа Дамба Занданов, Батор Будаев гэгшэдтэй хамта "Амар сайн" театрай тайзан дээрэ бүгэдөөрөө уулзажа, Ага нютагайхидта хүгжэмэй ирагуу үдэшэ бэлэглэбэ.

Просмотров: 8Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все