687000,Забайкальский край, Агинский р-н, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70

amarsainteatr@mail.ru | Tel +7(30239)3-53-22

www.amarsain.ru

© 2019 by 2menx Studio

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg

Новости

  • amarsain

ХҮНДЭТЭ НЮТАГАЙХИД, УЛААН-ҮДЭ ХОТОДО АЖАҺУУГШАД!

Сагаан һарамнай морилон буужа, ама сагаан хулгана жэлнай таатай зохидоор угтуулан, дүүрэн эрхэдээ оробо. "Амар сайн" театр та бүгэдэниие арадайнгаа һайндэрөөр хани халуунаар амаршалан, хүгжэм дуута "САГААН ҺАРАМНАЙ САЛГИДАҺААР" ээлжээтэ наадандаа урина. Буряадхан дуунайнгаа уянгата хүгжэмдэ үлгыдүүлэн, янза бүриин ялас гэмэ хатарнуудай эди шэдииень бэедээ шэнгээжэ, сэдьхэлэй хүбшэргэй хүдэлгэмэ, онсохон үгүүлбэритэй хөөмэйн аялга дуунууд та олоной үзэмжэдэ дурадхагдаха. МАРТЫН 15-ДА БУРЯАД ТЕАТРТАА УУЛЗАЯ, САГААЛГАНААР!

Просмотров: 15