687000,Забайкальский край, Агинский р-н, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70

amarsainteatr@mail.ru | Tel +7(30239)3-53-22

www.amarsain.ru

© 2019 by 2menx Studio

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg

Новости

  • amarsain

ХҮНДЭТЭ НЮТАГАЙХИД!

"Амар сайн" театрай аман зохёолой "Түбэргөөн" бүлгэмэй байгуулагдаһаар 20 жэл гүйсэбэ. Энэ ойн баярта зорюулагдаһан "ХҮНХИНЭМЭ ҺАЙХАН ХӨӨМЭЙН АЯЛГА" шагнахаяа, сэдьхэлэй хүбшэргэйе уяруулан дайрама, хүгжэм зугаа дэлгэһэн нааданда таанадаа уринабди!

Просмотров: 11