Новости

ШАГ ШУУЯАТАЙ БАГАШУУЛАЙ УРМАНДА

Эди шэдитэй шэнэ жэлэй һайндэрнүүд үргэлжэлһөөр. Багашуулнай амаралтынгаа үедэ үнэн зүрхэнһөө амаржа, сэнгэжэ байһаниинь эли. Үглөөдэр, январиин 7-до 12 сагта "Амар сайн" театрта хүхюун зугаатай зүжэглэмэл нааданда хүүгэдээ асаржа, хүхеэн урмашуулыт. Олондо мэдээжэ, багашуулай анхарал татама "Тролли" мультфильмын гол геройнууд таанадые угтан абаха, хүбүүд басагадаа, аша зээнэрээ асарыта!!! Тел. 89245103597; 150 түх.


Просмотров: 4Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все