Новости

Шэнэ онол аргаар, онсо харасаар...

"Амар сайн" ээлжээтэ 29-дэхи театральна хаһынгаа нээлгэндэ бэлэдхэлэй ажал ябуулһаар. "Идуган Интертаймент" киностудиин генеральна директор, кинорежиссёр, Монголой арадай артист Агваанцэрэнгийн Энхтайванай ударидалга доро шэнэ проект бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Буряад угсаата арадаймнай түүхэ домогто Алангуа эхын эбэй һургаалые айладаһан тухай хүгжэмтэ зүжэглэмэл наадан дурадхагдаха. Удангүй Будалан нютагай дэбисхэр дээрэ, Ононой эрьедэ кино - буулгабаринууд эхилхээр хараалагдана.-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

Просмотров: 5Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg