687000,Забайкальский край, Агинский р-н, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70

amarsainteatr@mail.ru | Tel +7(30239)3-53-22

www.amarsain.ru

© 2019 by 2menx Studio

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg

Новости

  • amarsain

ШЭНЭ ПРОЕКТЫН НЭГЭ ХУБИНЬ

Мүнөөдэр, сентябриин 25-да буулгабаринуудаймнай һүүлшын үдэр үнгэрбэ. Хэдэн үдэрэй туршада үрэжэлтэйгөөр ажаллажа, мэргэжэлтэдэй ударидалга доро ехэхэн хэрэг бүтэбэ. Алтан шара намарай үедэ, үзэсхэлэнтэ һайхан байгаалиин оршон байдалда "Амар сайн" театрай артистнар урагшатай ажаллаба. Суута Онон голой эрьедэ, Баатарай үбэр гээд нэршэһэн газарта байрлажа, таатай зохидоор олон зониие угтан абаһан Дугаров Баиржаб Юндуновичта, гэр бүлэдэнь, энэ хэрэгтэмнай хабаадалсаһан Будалан, Зүдхэли нютагайхидта баярые хүргэхэ байнабди.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Просмотров: 5