Новости

ЭЛБЭГ БАЯН ҮХЭР ЖЭЛЭЭР!

Он жэлэй уулзуур дээрэ, үдэр хоногой һэлгээн зуура, Сагаан һарамнай салгидаһаар, морилон бууба элдин тэнюун Ага нютагтамнай.

Һүн булаг бурьюулдаг үхэр жэлээ хүндэлэн угтажа, хатар дуугаа, ёохор наадаа дэлгэеэ!


Просмотров: 7Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg