687000,Забайкальский край, Агинский р-н, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70

amarsainteatr@mail.ru | Tel +7(30239)3-53-22

www.amarsain.ru

© 2019 by 2menx Studio

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg

Новости

  • amarsain

ҺАРГАМА ГОЕ, ЖЭНХЭНИ ХУБСАҺАМНАЙ ГОЕЛ БАЙНДАА...

"Элинсэгэйм алтан шүрбэһэн" ("Золотая нить наших предков") гэһэн үндэһэн хубсаһанай уласхоорондын III харалга-мүрысөөн мүнөөдэр "Амар сайн' театрай танхим соо үнгэргэгдэбэ. Буряад оронһоо, Монголһоо, Шэтэ хотоһоо, Шэнэхээн нютагһаа, тиихэдэ Агымнай тойрогой аймагай түбтэ ба хүдөө һуурингуудта ажаһуудаг уран гартан олоороо сугларжа, жэнхэни арадайнгаа хубсаһа хунарай янза бүриие, гое һайханиие дурадхаба. "Амар сайн" театрай артистнар тус хэмжээ ябуулгада хабаадажа, дуу хатараараа шэмэглэбэ. #культуразабайкалья

Просмотров: 3